Arta şi ştiinţa predării. Editura Trei

Strategiile moderne de predare sunt clădite pe baze ştiinţifice.

Însă a şti când şi pentru cine să le aplici, aceasta reprezintă mai curând o artă care se deprinde în urma examinării atente a fiecărei componente a procesului de instruire.

Folosind o serie de diagrame şi scheme de organizare şi apelând la cercetări de ultimă oră, Marzano stabileşte 10 jaloane ale unei învăţări eficiente, pornind de la obiectivele educaţionale şi structurarea cunoştinţelor şi terminând cu tehnici specifice unui bun management al clasei.

This entry was posted in Gimnaziu, Liceu, Primar and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.