Bacalaureat 2017. Istorie. Editura Paralela 45

Lucrarea de față cuprinde variantele de teste care au fost extrase în 2016, 2015 și 2014 şi care au reprezentat subiecte de examen la disciplina Istorie la cele trei sesiuni ale Bacalaureatului Național, precum și un numar de 45 de teste de evaluare propuse, structurate pe capitole, dar vizând și evaluarea finală.

În cuprinsul lucrării sunt prezentate și baremele de evaluare și notare, tocmai pentru a veni în sprijinul candidaților, ca un veritabil instrument de autoevaluare a pregătirii pentru examen.

Testele propuse spre rezolvare respectă întocmai programa pentru examenul de Bacalaureat, conținutul celor 7 manuale avizate de M.E.N.C.S., precum și structura itemilor propuși de Centrul Național de Evaluare și Examinare în anii școlari trecuți.

Pentru folosirea cât mai eficientă a culegerii, trebuie studiat cu multă atenție conținutul fiecărei teme, după care se poate trece la rezolvarea testelor în condiții similare celor de examen, prin eliminarea oricărei surse de informare și acordându-se un timp-limită.

This entry was posted in Bacalaureat and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.